Kallelse till årsmöte för Ung Pirat Norrlandshubben 2020-03-08 kl 11:00

Hej alla norrlandspirater, det är dags för Nubbens årsmöte 2020! 2019 var ett år då Nubben kom tillbaka till liv, vi hade valupptakt i Umeå och var ute och kampanjade för EU-valet. Nya medlemmar rekryterades på Nordsken och flera piratfikor hölls. Nu är det dags att att dra igång verksamheten igen!

Vi söker alltid efter mer folk till styrelsen! Vill du vara med och leda oss i framtiden, meddela oss då på norra@ungpirat.se!

Styrelseposter:

 • Kassör
 • Ledamöter

Övriga poster:

 • Valberedning
 • Revisor

Mötet äger i Hässleholmsgården i samband med UPK20, ifall man inte är på plats så kan man ansluta till mötet via mumble.
Om du inte vet hur du använder mumble, klicka här.

Följande punkter kommer att tas upp:

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behörighet
 3. Justering av röstlängd och eventuella adjungeringar
 4. Val av mötesfunktionärer:
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019
 6. Ekonomisk berättelse för 2019
 7. Revisorernas berättelse för 2019
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen för 2019
 9. Årets verksamhetsplan
 10. Årets budget
 11. Val av 2020 års styrelse
 12. Val av 2020 års revisor
 13. Val av valberedare
 14. Övriga frågor
 15. Mötets avslutande

Har du några frågor?

Du kan maila dina frågor till: norra@ungpirat.se

Mvh, Jakob Sinclair
Ordförande Ung Pirat Norrlandshubben