UPK 2020

Möteshandlingarna är ute nu

Läs dem härBli medlem

Politiskt Ungdomsförbund Sedan 2006

Ung Pirat är Piratpartiets ungdomsförbund som värdesätter frihet, öppenhet och ditt liv på internet. Vi vet att information är nyckeln till makt, och vem som har kontroll över vilken information är en väsentlig samhällsfråga. Därför driver vi politik om ett friare internet, ett skyddat privatliv och att kunskap och kultur ska vara fritt att dela.

Integritet

Varje människa ska ha rätt till ett privatliv Varken staten eller företag ska få inskränka ens integritet

Spridning av kunskap

Fri spridning av kunskap och information är en grundsten för ett demokratiskt samhälle

Teknikvänliga

Vi tror på modern teknik. Sätt därför människan i fokus för teknikutvecklingen, för att säkerställa att den gynnar oss

Kontaktpersoner

Morgan Landström

Morgan Landström

Förbundsordförande

Magnus Hulterström

Magnus Hulterström

Förbundssekreterare

Henrik Brändén

Henrik Brändén

Förbundssadministratör

Siula Grande

Siula Grande

Vice Extern Förbundsordförande

Kevin Nilsson

Kevin Nilsson

Vice Intern Förbundsordförande

Vice nås på: ordforande@ungpirat.se

Fotografer:

  • Stefan Roudén (Bilderna på Henrik, Magnus och Morgan)
  • Daniel Kvarnström (Bilderna på Siula och Kevin)

Praktisk Information

Organisationsnummer: 802437-3956

Bankgiro: 298-1769

Post och besöksadress:
Vretgränd 18 3TR 753 22 Uppsala

Telefon: 076 – 307 84 41

123 595 90 02 

Skicka oss ett meddelande