Piratstudenterna

Piratstudenterna Lund

Vi kämpar för fri spridning av information och kunskap inom den akademiska världen!

styrelsen@piratstudenterna.se

Philip Johansson

Ordförande

philip.johansson@ungpirat.se

Björn Linse

Sekreterare

bjorn.linse@ungpirat.se

Jakob Sinclair

Kassör

jakob.sinclair@ungpirat.se