Piratstudenterna

Piratstudenterna Lund

Vi kämpar för fri spridning av information och kunskap inom den akademiska världen!

styrelsen@piratstudenterna.se

Jakob Sinclair

Jakob Sinclair

Ordförande

jakob.sinclair@ungpirat.se

Mattias Rubenson

Mattias Rubenson

Ledamot

mattias.rubenson@ungpirat.se

Martin Jakobsson

Martin Jakobsson

Sekreterare

martin.jakobsson@ungpirat.se

Philip Johansson

Philip Johansson

Ledamot

philip.johansson@ungpirat.se

Måns Magnusson

Måns Magnusson

Kassör

mans.magnusson@ungpirat.se

Maj Stenmark

Maj Stenmark

Ledamot

maj.stenmark@ungpirat.se