Piratkongress 2022

Piratkongressen 2022 håller på 18-20:e november vid Vängården Follökna utanför Flen.
Alla medlemmar har rätt att närvara och yttra sig men bara kongressombud har rösträtt.

Kongressen är det högsta beslutande organet inom Ung Pirat och det är där ny styrelse, budget, verksamhetsplan och mycket mer bestäms.

Bli kongressombud!

Vi behöver kongressombud för att kunna fatta beslut, vi behöver alltså att du som medlem ställer upp och kandiderar! Ombud har rösträtt och representerar medlemmarnas åsikter. Det innebär att du är med på mötet, deltar i diskussioner och sedan röstar på vilka förslag du vill ska gå igenom.
Det krävs ingen tidigare erfarenhet utan oavsett hur länge du har varit medlem så kan du kandidera: https://nominera.ungpirat.org/

Vill du bli del av nästa förbundsstyrelse eller vill veta mer om hur de jobbar? Läs mer här

Vill du hjälpa oss att anordna kongressen så kan du anmäla intresse för att vara funktionär här

Vi står för resekostnader, boende och mat för funktionärer och kongressombud. Formulär kommer skickas ut gällande matallergier och reseönskningar.

Enklaste sättet att ta sig till möteslokalen är att åka tåg till Flen C där vi sedan hämtar upp dig med bil.