Piratkongress 2023

Vad är piratkongressen?

Kongressen är många saker på en gång. Dels är det ett stormöte där ungpirater från hela Sverige träffas, umgås och smider planer. Men det är också ett möte som är förbundets högsta beslutande organ. Det betyder att det är kongressens deltagare som slutgiltigt bestämmer hur förbundet skall styras det kommande året. Under piratkongressen i november beslutas vilka som skall sitta i förbundets styrelse under 2024 samt vad förbundet skall göra och vad det är värt att lägga pengar på.

Var och när?

Kongressen äger rum helgen 10-12:e November 2023 på Kärsögården i utkanten av Stockholm.

Mat och boende

Förbundet står för resa, mat och boende för alla som väljs till ombud. Alla medlemmar i Ung Pirat har rätt att närvara på kongressen i mån av plats, men behöver då stå för eventuella resor själv. Det är också endast ombuden som har rätt att rösta under beslutmötet. Det kan eventuellt senare även komma upp möjligheter att söka plats som funktionär och på så sätt få mat och boende betalt.

Själva stormötet

Det beslutande mötet kommer främst äga rum under lördagen. Senast två veckor före kongressen publiceras möteshandlingar som i detalj tar upp vilka förslag som finns och vad som ska behandlas. Mer info om detta kommer.

Övriga aktiviteter

Mycket annat kommer också att hända under helgen. Mer exakt info kommer längre fram.

Bli vald till ombud

Det är svårt att hålla ett rikstäckande möte där alla medlemmar samtidigt har möjlighet att säga sin mening om allt. Därför utses kongressombud som får representera förbundets medlemmar under mötet. Dessa röstas fram av förbundets medlemmar. Alla medlemmar i förbundet har rätt att rösta i ombudsvalet.
Valet ägde rum under vecka 39 0ch stängde den 29:e september. 24 ombud valdes.
Du kan ta del av valets resultat under länken ’möteshandlingar’ nedan.