Hejsan unga pirater,

Vår plan var att hålla Demokrati- och Revisionsmötet nu i helgen 25:e mars samtidigt som vårt läger. Enligt stadgarna ska möteshandlingarna ut två veckor innan, vilket skickades ut i tid, men de innehöll inte ekonomiska berättelsen och revisionsberättelsen. Dessa var inte klara i tid så vi tänker göra om och göra rätt.

Jag kallar härmed därför till ett digitalt Demokrati- och Revisionsmöte 22:a april kl 13:00Ung Pirats Discord. Mötet är planerat att hålla på som längst till kl 15:00. Alla medlemmar är välkomna att vara med, dock så har endast kongressombud rösträtt. Lista på kongressombud finns här. På mötet kommer vi även behandla fyllnadsval av valberedningen och ideell revisorsersättare.

Förklaringen till varför det blivit så här: i slutet av 2021 så beslutade förbundsstyrelsen att anlita en ekonomikonsult för att hjälpa med bokslut och ekonomisk redovisning. Arbetet med nya system och rutiner för detta gick dock långsammare än planerat och under hösten 2022 blev vår förbundsadministratör sjukskriven. Detta ledde till att handlingar som ekonomikonsulten behövde för att slutföra bokslutet inte kom iväg i tid för att hen skulle kunna göra klart bokslutet för Demokrati- och Revisionsmötet nu i helgen. Dock så har vi fått ett preliminärt resultat som ser mycket bra ut och de sista handlingarna har skickats iväg.

Om du har några frågor är det bara att svara på detta mejl eller skriva till oss på Discord eller Mattermost (chat.piratpartiet.se).

Mvh, Jakob Sinclair
Förbundsordförande för Ung Pirat