(Bild gjord av EFF, används under Creative Commons Attribution Licensen)

Massövervakningen breder ut sig i Sverige, en utveckling som är väldigt oroväckande. Det handlar om fler kameror i det offentliga rummet. Om att samla in och kontrollera allt vi gör med våra datorer och mobiltelefoner – vilka hemsidor vi besöker, vad vi googlar, vilka filmer vi tittar på och vilka vi pratar med. Sedan är det inte bara staten som håller på med massövervakning utan också privata aktörer som samlar in information om oss.

Massövervakningen skiljer sig från den traditionella övervakningen. Tänk en matbutik som har en kamera vid ingången och där endast personal har tillgång till inspelningen. Man kan se vilka personer som rör sig in och ut ur butiken och kanske till och med se vad de har handlat men ifall det enda man har tillgång till är den inspelningen så är det svårt att säga något mer om dem man ser i inspelningen. Men ifall man istället tänker att övervakningskameran är kopplat till ett nätverk av kameror som finns i hela staden som sedan en central aktör har tillgång till, då kan man helt plötsligt börja kartlägga flera människors liv. Sådan övervakning som tillåter en central aktör, stat eller företag, att kartlägga en persons liv, vanor, intressen etc är det vi menar när vi pratar om massövervakning.

I år, 1:a mars, så kommer en ny lag gällande hemlig dataavläsning att träda i kraft här i Sverige. Tanken med den är att det ska bli lättare för brottsbekämpande myndigheter att bekämpa gängkriminaliteten. Polisen kommer då ha rätten att infektera och avlyssna mobiltelefoner. Men det kommer bli dyrt, polisen hittar inte säkerhetshål själva för att kunna infektera en mobil utan de köper in lösningar från företag som specialiserar sig på att hitta dessa säkerhetshål. Det kommer inte heller vara en särskilt effektiv metod, då polisen i de flesta fallen måste ha fysisk tillgång till mobiltelefonen.

Det här är dock inte det första exemplet här, i Sverige, då nya massövervakning lagar har införts. En ny datalagrings lag infördes i oktober förra året. Den innebär att alla tele- och internetoperatörer i Sverige tvingas registrera och lagra information om sina kunders surfvanor, kommunikationsmönster och geografiska positioner. Detta gäller alla medborgare i Sverige, oavsett om de misstänks för något brott eller inte. Sedan så har vi också FRA-lagen där Försvarets radioanstalt, FRA, samlar in information från all elektronisk kommunikation som korsar Sveriges gränser. Inga av dessa metoder har visat sig vara effektiva när det gäller att bekämpa grov kriminalitet eller terrorism, detta har visats ifrån rapporter från vår regeringen, andra länder såsom USA och Tyskland och EU.

Alla databaser är också ett säkerhetshot. De kan när som helst läcka. Det finns många exempel på detta, som hur hackare fick tillgång till 50 miljoner konton på Facebook eller när Transportstyrelsen läckte känsliga uppgifter. FRA lagrar mer information om medborgare än de får lov att göra och numera lagrar de dessutom information från svenska myndigheter. FRA:s sätt att hantera databaser har hittills inte imponerat och ett läckage från FRA kan vara förödande.

När det gäller massövervakning så tas Kina ofta upp som exempel. När detta händer så pekar folk ut rätt snabbt att Kina inte alls är likt Sverige. Det är stor skillnad mellan länderna, framförallt så är Sverige ett demokratiskt land medans Kina är en diktatur. Detta är absolut viktigt att tänka på när man pratar om massövervakning, även om Sveriges regeringen utökar massövervakningen ännu mer så skulle det inte få samma konsekvenser som i Kina.

Dock så ska man inte tro att det inte skulle få stora konsekvenser för samhället här i Sverige också. Demokratin skulle ta ett hårt slag, inte nödvändigtvis för att Sverige blir ett auktoritärt land, utan mer för att med all information man samlar in om varje person så skulle man storskaligt kunna manipulera befolkningen. Det behöver inte ens vara staten som gör detta utan det kan vara lika gärna vara företag, organisationer, privatpersoner, vem som helst egentligen. Information kan alltid missbrukas  och enda sättet att stoppa missbruket är att stoppa insamlandet.

Det har gjorts ett flertal studier som tyder på att vi människor ändrar vårt betende när vi vet att vi är övervakade. Detta är den farligaste formen av censur, självcensur. Man tänker inte medvetet på att man censurerar sig själv. För det handlar inte bara om att det man tycker och tänker är okej, det handlar om hur dem med makten tolkar det. Man brukar prata om att de med rent mjöl i påsen inte har något att frukta men även om du inte har något att dölja så kan du fortfarande göra något som tolkas fel och gör dig misstänkt. Sedan så är allting man dölja vill dölja inte olagliga saker. Vi människor lägger uppenbarligen värde i att ha ett privatliv, annars så skulle vi inte stänga dörren när vi använder toaletten. Man kan lätt säga att man inte bryr sig om sitt privatliv, men ens beteende går emot det påståendet.

Massövervakningen breder ut sig i Sverige, trots att konsekvenserna är bortkastade pengar på program som är ineffektiva mot brottslighet och som försvagar vår demokrati. Människor ska ha rätten till privatliv, det är något som vi värderar högt. Det vi tänker och säger idag kanske är okej idag men vi vet inte vad som kommer vara tillåtet i framtiden eller vad som kan användas emot oss.