Idag händer något intressant i Sverige. Corona har sin framfart och vi sitter isolerade i våra hem. Till skillnad från tidigare generationer så har vi möjlighet att hålla direkt kontakt med omvärlden med hjälp av internet. Många har dessutom fått ta med sitt jobb hem eller studerar på distans vilket gör att världen inte står helt stilla. Vi har sett så många olika lösningar som tidigare bara bemötts med att kompromissen är orimlig. Nej du kan inte göra din tenta på distans utan måste göra omtentan, nej du får inte jobba hemifrån oavsett hur du mår osv. Men nu har vi sett med våra egna ögon vilka lösningar som går att genomföra.

Men vi har även fått se se hur sårbart vårt samhälle är. Ifall mer av vår värld varit automatiserad på rätt sätt så hade vi klarat av den här krisen bättre. Med tanke på vilka omställningar vi gjort i vår vardag på så kort varsel så känns det inte heller omöjligt att denna utveckling kan ske redan nu. Att digitalisera Sverige och utnyttja möjligheterna som utvecklingen erbjuder är en del av detta och det är en fråga som både Piratpartiet och Ung Pirat har drivit länge. Men när den tekniska utvecklingen sker i full fart så har den politiska utvecklingen bromsat ned. Dagens frågor som diskuteras är ungefär samma som för 20 år sedan. Vi kan leva i ett mer digitaliserat, automatiserat och bättre samhälle redan idag ifall vi faktiskt tar till oss möjligheterna.

Att en större del av vår kritiska produktion och infrastruktur blir automatiserad är något vi bör sträva efter. Automatiseringen kan dock gå fel om vi inte förbereder oss och genomför den på rätt sätt. Inom snar framtid så kommer det att ske stora förändringar inom arbetsmarknaden, särskilt med tanke på coronakrisen. Skattesystemet, pension, bidrag och basinkomst är alla områden där vi behöver börja förbereda oss för det här. Idag när arbetslösheten stiger under denna kris så ser vi hur illa rustade vi är för det, folk som inte får ut någon a-kassa, byråkrati som stoppar människor att få hjälp och att den psykiska ohälsan stiger på grund av ekonomiska problem men även isoleringen. Vi behöver se till att vårt samhälle klarar av att en större andel av befolkningen inte jobbar!

Denna förändring skulle även innebära att vi som människor kan välja enormt mycket om hur våra liv, vår värld ska kunna se ut. Ifall vi gör det så lätt för alla att trivas med sitt liv och sina jobb så är det ultimat frihet vi garanterar. Så när Coronan dragit förbi så kommer vi nog se stora förändringar. Utvecklingen för ett säkrare och stabilare land kan redan ske idag!

Ifall du vill vara med och ta fram hur vårat framtida samhälle ska se ut så gå med oss! Det är helt kostnadsfritt att bli medlem!