Magnus Hulterström

Kontaktinformation

Post och besöksadress:

Ung Pirat Väst C/O OpenEnd AB
Norra Ågatan 10 41664 Göteborg

Telefon 0700 – 120013

Email: magnus.hulterstrom@ungpirat.se

Sociala Medier

Pågående Styrelseuppdrag

Uppdrag

Förbundssekreterare

Period: April 2018 – Pågende

Ekonomiansvarig

Period: Juni 2018 – Pågående

Lokala Uppdrag

Västra Hubben

Sekreterare

Period: Januari 2019 – Pågende

Esport

Sekreterare

Period: Maj 2018 – Pågende

Göteborg

Sekreterare

Period: Maj 2018 – Pågende