Regler för utgifter och claims

Denna sida är för dig som har gjort utlägg för Ung Pirat och vill få ersättning, ett så kallat claim. Till exempel om du själv har betalat en resa till eller från ett event där förbundet står för resorna.

Utlägget måste vara tydligt kopplat till förbundets verksamhet. Exempelvis resa till och från ett av våra ungdomsläger där du deltagit. Om du är osäker så kan du kontakta förbundet: fs@ungpirat.se

Du måste bifoga ett läsbart kvitto. Utlägg måste kunna redovisas och styrkas, annars kan du normalt inte få någon ersättning. Bifoga kvitton/biljetter som pdf eller skärmdumpar där all information om utlägget framgår. Fysiska kvitton måste vara tydligt fotade i sådant skick att de går att läsa. Kontakta förbundet vid frågor.

Du måste begära ersättningen i tid. Senast den 15:e i månaden efter att utlägget skedde behöver du skicka in din ersättningsbegäran. Alltså: Har du gjort ett utlägg någon gång under januari måste du redovisa och begära ersättning senast 15:e februari. Försenade krav på ersättning betalas bara ut om det finns särskilda skäl. Vad som är giltigt särskilt skäl avgörs från fall till fall av förbundsstyrelsen. Kontakt till förbundsstyrelsen: fs@ungpirat.se