Om du gjort utlägg för Ung Pirat, som du har rätt att få ersättning för, skall du skicka in ditt krav på ersättning senast den femtonde i månaden efter att utgiften skett. (Alltså om du lagt ut pengar för Ung Pirat under Januari skall du redovisa detta senast 15:e Februari)

Försenade krav betalas inte ut ifall det inte finns särskilda skäl. Vad som är ett tillräckligt särskilt skäl avgörs från fall till fall av förbundsstyrelsen. För att ta upp en sådan fråga, skicka samtidigt med kravet ett mail till fs@ungpirat.se med förklaring till förseningen.

Så här gör du:

1.  Ladda ner den här blanketten, och skriv ut den.  (Har du flera typer av utlägg får du fylla i blanketten flera gånger)

2.  Kryssa i rutan om ersättning för utlägg.

3.  Fyll i ditt namn och datum för utlägget/utläggen.

4.  Beskriv vad utlägget/utläggen gäller. (T ex ”Resa kongress” eller ”Mat Dreamhack”)

5.  Om du inte fått bankutbetalningar av oss förut, eller du har nytt bankkonto, fyll i dina bankuppgifter.

6.  Om du haft flera utlägg för samma ändamål, ange beloppen och summera.

7.  Lämna in blanketten plus kvitton till förbundets kansli. (se nedan)

Om du lämnar in på papper:

Häfta eller tejpa fast kvittot/kvittona till höger på blanketten.
Om de inte får plats, använd papprets baksida.

Skicka in allt till:
Ung Pirat, Vretgränd 18, 753 22 Uppsala.
-Om du har vägarna förbi kansliet i Uppsala kan du lämna begäran i brevmappen märkt ”Claims” inne på förbundskansliet.

 

 

Om du skickar in begäran med e-post:

Om kvittot/kvittona får plats i högerspalten på pappret, häfta fast dem där. Scanna/fotografera och spara som pdf. Om det blir mörka kanter på bilden, beskär den först så det inte går åt massor av toner vid utskrift.

Om kvittona inte får plats i högerspalten på blanketten, lägg dem på vitt papper och scanna/fotografera dem, och gör samma sak med redovisningsblanketten. Mörka kanter måste du beskära så det inte går åt massor av toner vid utskrift. För ihop allt till en pdf.

Maila dokumentet till kansli@ungpirat.se. Skriv Claim följt av ditt namn som ämne.