Feedback för Ung Pirats höstkongress 2023 

Tack för deltagandet i helgen! Dela era synpunkter så att vi kan bli bättre till nästa år. Vill ni utveckla era svar på flervalsfrågorna så kan ni göra det i ”Övriga kommentarer”.