Extra Kongress 2020

Ung Pirat fortsätter en extrainsatt förbundskongress tisdagen 2020-05-23 kl 13.37
Kongressen sker online via förbundets kanal på Discord.
Längre ner på sidan finns en länk med instruktioner för att ansluta sig till UPs Discord-kanal.

 

Dagordning för mötet:
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Mötets beslutsmässighet
4. Val av mötesordförande och eventuell vice mötesordförande
5. Val av mötessekreterare och eventuell vice mötessekreterare
6. Val av minst två (2) justerare
7. Val av tre (3) rösträknare
8. Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning för 2019
9. Revisionsberättelse för 2019
10. Frågan om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 2019
11. Mötets avslutande


Ekonomisk berättelse 2019 (Kommer länkas här när det är klart).
Revisionsberättelse 2019 (Kommer länkas här när det är klart).
Resultat av ombudsvalet (Länkas nedan)
Förbundets stadgar (Länkas nedan)

Processen

[et_pb_vertical_timeline line_color=”#f28903″ _builder_version=”4.4.7″ text_font=”Lato|700|||||||” text_text_color=”#f28903″ text_font_size=”16px” label_font=”Lato|700|||||||” label_text_color=”#f28903″ label_font_size=”26px” headings_font=”Lato|700|||||||” headings_text_color=”#474747″ hover_enabled=”0″][et_pb_vertical_timeline_item title=”Kallelse utgick” use_read_more=”off” font_icon=”%%373%%” icon_color=”#f28903″ circle_color=”#ffffff” animation=”off” _builder_version=”4.4.1″ text_font=”||||||||” text_font_size=”16px”]

Kallelsen skickades 2020-03-25

[/et_pb_vertical_timeline_item][et_pb_vertical_timeline_item title=”Möteshandlingarna utskickat” use_read_more=”off” font_icon=”%%373%%” icon_color=”#f28903″ circle_color=”#ffffff” animation=”off” _builder_version=”4.4.3″ text_font=”||||||||” text_font_size=”16px”]

Möteshandlingarna skickades ut 2020-04-24

[/et_pb_vertical_timeline_item][et_pb_vertical_timeline_item title=”Extra kongressen öppnades” use_read_more=”off” font_icon=”%%373%%” icon_color=”#f28903″ circle_color=”#ffffff” animation=”off” _builder_version=”4.4.7″ text_font=”||||||||” text_font_size=”16px”]

Extra kongressen öppnades kl 13:37

[/et_pb_vertical_timeline_item][et_pb_vertical_timeline_item title=”Extra kongressen ajournerades” use_read_more=”off” font_icon=”%%373%%” icon_color=”#f28903″ circle_color=”#ffffff” animation=”off” _builder_version=”4.4.7″ text_font=”||||||||” text_font_size=”16px”]

Extra kongressen ajournerades kl 13:54 till den 13:e juni kl 13:37

[/et_pb_vertical_timeline_item][et_pb_vertical_timeline_item title=”Bokslutet lämnades över till revisorerna” use_read_more=”off” font_icon=”%%373%%” icon_color=”#f28903″ circle_color=”#ffffff” animation=”off” _builder_version=”4.4.7″ text_font=”||||||||” text_font_size=”16px”]

Bokslut och ekonomisk berättelse för verksamhetsåret 2019 lämnades över till revisorerna 2020-06-08

[/et_pb_vertical_timeline_item][et_pb_vertical_timeline_item title=”Extra kongressen återupptogs” use_read_more=”off” font_icon=”%%373%%” icon_color=”#f28903″ circle_color=”#ffffff” animation=”off” _builder_version=”4.4.7″ text_font=”||||||||” text_font_size=”16px”]

Extra kongressen återupptogs den 13:e juni kl 13:37

[/et_pb_vertical_timeline_item][et_pb_vertical_timeline_item title=”Extra kongressen ajournerades igen” use_read_more=”off” font_icon=”%%373%%” icon_color=”#f28903″ circle_color=”#ffffff” animation=”off” _builder_version=”4.4.7″ text_font=”||||||||” text_font_size=”16px”]

Extra kongressen ajournerades igen kl 13:45 till den 24:e juni kl 19:00

[/et_pb_vertical_timeline_item][et_pb_vertical_timeline_item title=”Revisionsberättelsen underskriven” use_read_more=”off” font_icon=”%%373%%” icon_color=”#f28903″ circle_color=”#ffffff” animation=”off” _builder_version=”4.4.7″ text_font=”||||||||” text_font_size=”16px”]

Slutgiltiga bokslutet och revisionsberättelsen tillkom den 24:e juni

[/et_pb_vertical_timeline_item][et_pb_vertical_timeline_item title=”Extra kongressen återupptogs” use_read_more=”off” font_icon=”%%373%%” icon_color=”#f28903″ circle_color=”#ffffff” animation=”off” _builder_version=”4.4.7″ text_font=”||||||||” text_font_size=”16px”]

Extra kongressen återupptogs den 24:e juni kl 19:00

[/et_pb_vertical_timeline_item][et_pb_vertical_timeline_item title=”Extra kongressen avslutades” use_read_more=”off” font_icon=”%%373%%” icon_color=”#f28903″ circle_color=”#ffffff” animation=”off” _builder_version=”4.4.7″ text_font=”||||||||” text_font_size=”16px” hover_enabled=”0″]

Extra kongressen avslutades den 24:e juni kl 20:06

[/et_pb_vertical_timeline_item][/et_pb_vertical_timeline]