Extra Kongress 2019

Ung Pirat fortsätter en extrainsatt förbundskongress tisdagen 2019-06-25 kl 19.00
Kongressen sker online via förbundets kanal på Discord.
Längre ner på sidan finns en länk med instruktioner för att ansluta sig till UPs Discord-kanal.

 

Dagordning för mötet:
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Mötets beslutsmässighet
4. Val av mötesordförande och eventuell vice mötesordförande
5. Val av mötessekreterare och eventuell vice mötessekreterare
6. Val av minst två (2) justerare
7. Val av tre (3) rösträknare
8. Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning för 2018
9. Revisionsberättelse för 2018
10. Frågan om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 2018
11. Mötets avslutande

Mötet var kallat till och öppnades 8 juni 2019, och bordlades efter att ha behandlat punkterna 1-7.
När mötet återupptas börjar vi med att justera röstlängden, och går sedan vidare till frågorna 8-11.
Ekonomisk berättelse 2018 finns här.
Revisionsberättelse 2018 finns här.
Resultat av ombudsvalet (Länkas nedan)
Förbundets stadgar (Länkas nedan)

Processen

[et_pb_vertical_timeline line_color=”#f28903″ _builder_version=”3.24″ text_font=”Lato|700|||||||” text_text_color=”#f28903″ text_font_size=”16px” label_font=”Lato|700|||||||” label_text_color=”#f28903″ label_font_size=”26px” headings_font=”Lato|700|||||||” headings_text_color=”#474747″][et_pb_vertical_timeline_item title=”Kallelse utgick” use_read_more=”off” font_icon=”%%373%%” icon_color=”#f28903″ circle_color=”#ffffff” animation=”off” _builder_version=”3.21″ text_font=”||||||||” text_font_size=”16px”]

Kallelsen skickades 2019-05-11

[/et_pb_vertical_timeline_item][et_pb_vertical_timeline_item title=”Mötet öppnades” use_read_more=”off” font_icon=”%%373%%” icon_color=”#f28903″ circle_color=”#ffffff” animation=”off” _builder_version=”3.24″]

Mötet öppnades 2019-06-08 13:42

[/et_pb_vertical_timeline_item][et_pb_vertical_timeline_item title=”Mötet ajourneras” use_read_more=”off” font_icon=”%%373%%” icon_color=”#f28903″ circle_color=”#ffffff” animation=”off” _builder_version=”3.24″]

Mötet ajourneras till: 2019-06-25 19:00

[/et_pb_vertical_timeline_item][et_pb_vertical_timeline_item title=”Ekonomisk berättelse 2018″ use_read_more=”off” font_icon=”%%373%%” icon_color=”#f28903″ circle_color=”#ffffff” animation=”off” _builder_version=”3.24″]

Ekonomisk berättelse 2018 blev upplagd 2019-06-20

[/et_pb_vertical_timeline_item][/et_pb_vertical_timeline]