Västra Hubben

Våra föreningar

Praktisk information

Post och besöksadress:

Ung Pirat Väst C/O OpenEnd AB
Norra Ågatan 10 41664 Göteborg

Swish:

123 555 78 55

Styrelsen

vast@ungpirat.se

Morgan Landström

Ordförande

Magnus Hulterström

Sekreterare

Josefine Widberg

Kassör

Malin Ansborg

Ledamot

Fabian Beskow

Ledamot

Christoffer Ridderland

Ledamot