UP Reuse

Vårt syfte är att med utgångspunkt i piratideologin främja återanvändning i allmänhet och av teknik i synnerhet.

Du går med i en tematisk eller lokal förening via PirateWeb. Vill du ha mer information om föreningarna kontakta Ung Pirats kansli.