UP Media

Vi sysslar med produktion av media och innehåll inom ljud och bild. Podcasts, video och foto.

Du går med i en tematisk eller lokal förening via PirateWeb. Vill du ha mer information om föreningarna kontakta Ung Pirats kansli.