UP Narkopol, även känt som UP Knark. Vårt syfte är att främja en sund och saklig debatt i narkotikapolitiken, samt arbeta för skademinimering rörande drogbruk.

Du går med i en tematisk eller lokal förening via PirateWeb. Vill du ha mer information om föreningarna kontakta Ung Pirats kansli.