UP Hackerspace

Vi är Ung Pirat Hackerspace.
Vi hackar, knackar och utbildar oss själva och andra om it-säkerhet.

Du går med i en tematisk eller lokal förening via PirateWeb. Vill du ha mer information om föreningarna kontakta Ung Pirats kansli.