UP Försvar


Ung Pirat Försvar diskuterar och opinionsbildar kring försvarspolitik och säkerhet med fötterna stadigt i piratrörelsen.

Du går med i en tematisk eller lokal förening via PirateWeb. Vill du ha mer information om föreningarna kontakta Ung Pirats kansli.